PROGRAMUL DE CONFORMARE

Programul de conformare reglementează standardele necesare pentru a asigura respectarea cerințelor de separare juridică și funcțională a operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale în conformitate cu Legea privind gazele naturale nr. 108 din 05.27.2016 și conține măsurile necesare pentru implementarea principiului nediscriminării privind accesul terților la sistemul de distribuție a gazelor naturale și principiul confidențialității.

PROGRAMUL DE CONFORMARE

Acest program stabilește principiile și sarcinile angajaților operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale în ceea ce privește raportarea și monitorizarea respectării programului de conformitate.

title icon
Ce oferim

Аctivităţi

Distribuția gazelor

Una din direcțiile prioritare ale activității noastre este să asigure distribuția gazelor în siguranță și fără probleme a gazelor naturale.

Furnizarea gazelor naturale

Furnizarea gazelor naturale în cantități necesare pentru toate categoriile de consumatori : instituțiilor de stat și municipale, organizațiilor comerciale, populației pentru uz casnic.