INVESTIȚII

Fiecare investiție necesită sprijin financiar pentru a crea condițiile necesare pentru dezvoltarea companiei, în special pentru operarea, întreținerea și modernizarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale.

Rotalingaz aprobă anual planul de investiții, ținând seama de cererile primite atât de la utilizatorii existenți, cât și de cei potențiali ai sistemului, precum și de informații actualizate privind starea, gradul de uzură și exploatarea activelor existente și obligația de a efectua reglementate cu costuri minime și eficiență maximă.

Gas supply